Miralay Şerif Bey Konağı

miralay_serif_bey_konagi

Her insan kendine özgü karakterleri barındırdığı gibi şehirleri de tanımlarken, şehrin dinamiklerini oluşturan kendine özgü ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal vb. unsurlardan hareketle betimlemeler yapılmaktadır. Kentlerimizin tanıtımını oluşturan unsurların başında da tarih ve tarihle birlikte kültürel miras gelmektedir ki kentlerde yer […]

Devamını Oku

Kayseri Sanayii’nin İkinci Büyük Lokomotifi Elektrikli Ev Aletleri Sektörü

Kayseri çetin coğrafi şartlara sahip bir şehirdir. Denizi, limanı, verimli toprakları, zengin madenleri yoktur. Yazları kurak kışları soğuk geçen bu şehirde yaşayanlar hayatta kalabilmek için hep daha fazla çalışmak iş üretmek zorunda kalmışlardır. 13. Yüzyılda bir dönen Kayseri’de de ikamet […]

Devamını Oku

Yozgat’ta Tarım Aletleri Sektörü

yozgatta_tarim_aletleri_sektoru

Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın bir potansiyel oluşturması ve Çifti Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 46.236 çiftçinin olması tarım alet ve makineleri sektörünün Yozgat’ta ki önemini artırmaktadır. Traktör veya biçerdöver gibi büyük makinelerden ziyade römork, kültivatör, tırmık, patlatma, traktör kepçesi gibi ürünler […]

Devamını Oku

İhracatçıya Rehber: KOSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi

kosbdisticaretistihbaratmerkezi

“Hiper Rekabet” terimi, dünyada 90’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlayan bir terim olup anlam olarak “hiçbir firmanın sürdürülebilir bir stratejik üstünlük sağlayamadığı bir rekabet ortamını” ifade etmektedir. Bu terimin dünyada zikredilmeye başlandığı yıllarda Türkiye ihracatla yeni tanışmıştı. Belli firmalar kısmen kendi […]

Devamını Oku

2017 Yılında Oran

2017 Yılında Oran

  Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ve Türkiye’nin merkezinde, stratejik bir konumda olan Orta Anadolu; gelişmiş sanayi altyapısı, köklü ticaret ve girişimcilik kültürü, tarım ve hayvancılık için uygun verimli arazisi, eğitimli ve nitelikli işgücü, çeşitli maden yatakları ve gelişmiş […]

Devamını Oku

Yahyalı’da Eko Turizmin Yenilikçi Bilgi İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Tanıtılması

İlçenin gelişmesinde en önemli potansiyel sektör olan turizmin, doğa odaklı olarak yenilikçi sürdürülebilir yaklaşımlarla, gelişmiş ürün ve hizmet altyapısı sağlanarak ele alınmasının gerekliliğinin farkında olan yerel yönetim ve diğer yerel resmi ve sivil kurumlar, bu alanda yıllardır geliştirdikleri bilgi, beceri, deneyim, potansiyel ve düşüncelerini, önerilen proje ile bir araya getirmiş ve ORAN tarafından açılan Mali Destek Programına başvuru gerçekleştirmişlerdir ORAN tarafından yapılan değerlendirme sonucu proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ile Yahyalı ve çevresinde eko-turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile etkin tanıtımının sağlanarak bölge turizm sektörünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında Eko Turizm Rehberlik Uzmanı ile turizm potansiyeli olan bölgelerde yapılacak etkinlik ve aktivitelere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında; Bisiklet ve yürüyüş parkurları belirlenmiş, Turizm değerlerinin tanıtımı için 360 Panoramik fotoğraf ve tanıtım filmi çekimleri yapılmıştır Projede merkez konumunda olan Derebağ Şelalesi’nde yapılması gereken çevre düzenlemesi ve fiziki yapılar hakkında rapor oluşturularak rapor doğrultusunda yapılması gereken kamelya ve satış noktaları proje bütçesinden, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi için yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları Yahyalı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Yol güzergâhları ve parkur giriş çıkışlarına bilgilendirme ve yönlendirme levhaları oluşturulmaya başlanmış olup Eko Turizm parkurlarının görsellerinin bulunduğu, yapılacak aktivitelerin tanıtıldığı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtıldığı Outdoor Rehberi kitabı, Web Portalı ve telefon uygulaması hazırlanmaktadır. Proje kapsamında ETRU tarafından hazırlanan 6 aktiviteye ait 10 parkur ve lokasyon için haritalar hazırlanmaktadır. Parkur ve lokasyon hazırlıkları tamamlanıp, gerekli tanıtım ve bilgilendirme metaryelleri nin hazırlanması ve hedef gruplara yönelik eğitimlerin tamamlanmasının ardından, bölgenin turizm acenteleri ve tur operatörlerinin ilgisini çekebilmek için 2 gün sürecek çalıştay bölgede çalıştayların düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yahyalı ilçesindeki doğal değerlerinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik, koruma-kullanma dengesinin sağlandığı, ekolojik yapıyla uyumlu, çevresi ile bütünlesen, misafirlerin eğlenme, dinlenme ve tatil ihtiyaçlarına yönelik rekreasyon ve turizm alanlarına sahiptir. İlçenin gelişmesinde en önemli potansiyel sektör olan turizmin, doğa odaklı […]

Devamını Oku

Selçuklu Uygarlığı Müzesi

Selçuklu Uygarlığı Müzesi

Gevher Nesibe Medresesi, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından II.Kılıçaslan’ın evlatları tarafından, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından şifahane ve Bimarhane (akıl hastaları bölümü) olarak 1206 yılında, medrese bölümü ise 1210 tarihinde inşa edilmiştir. Bu eser tarihte çeşitli isimlerle […]

Devamını Oku

Eurodesk Bilgi Ağı ve Tr72 Bölgesinde Eurodesk Faaliyetleri

Eurodesk Bilgi Ağı Ve Tr72 Bölgesinde Eurodesk Faaliyetleri

EURODESK, Gençlik Programı 4.7 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Programının temel yapılarından birisi olan bir Gençlik Bilgilendirmesi Ağıdır. EURODESK ağı, merkezi Brüksel’de bulunan EURODESK Brussels Link (EBL) tarafından koordine edilir. Dernek statüsünde olan bu kuruluş Gençlik Programı ülkelerinde […]

Devamını Oku

UR-GE Nedir?

UR-GE Nedir?

Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, işbirliği kuruluşların proje başvuruları […]

Devamını Oku

Ar-Ge Ve İnovasyonla Kalkınmada Ar-Ge Merkezlerinin Önemi Ve Oran’ın Özel Sektöre Ar-Ge Merkezleri Desteği

Ar-Ge Ve İnovasyonla Kalkınmada Ar-Ge Merkezlerinin Önemi Ve Oran’ın Özel Sektöre Ar-Ge Merkezleri Desteği

Ülkeler cari açıklarını, ihracatlarını arttırarak ya da ithalatlarını azaltarak düşürebilirler. İhracatı arttırmak iki şekilde mümkündür: Mevcut ihraç ürünlerinin üretimi ve satışını arttırmak ya da katma değeri yüksek, global değer zincirinde daha üst seviyelerde yer alan ürünler üretmek ve bunları dünyaya […]

Devamını Oku