hurmetci-erciyes

Bu yazı  Kayseri İl, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet TAYMUŞ tarafından Orantı okuyucuları için hazırlanmıştır, katkıları için teşekkür ederiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca son on altı yıl içinde kültür ve turizm alanında birçok yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunların çoğunluğu bakım onarım ve koruma amaçlı olmuştur. Ayrıca mahalli idarelerin turizm kapsamlı alt yapı uygulamalarına büyük miktarda maddi destek sağlanmıştır. Yine mahalli idareler, dernekler ve vakıfların festival şenlik, anma günü vb. etkinliklerine her yıl talepler doğrultusunda maddi destek sağlanmıştır. İlimizde taşınmaz kültür varlığı olan tescilli özel ve tüzel mülkiyetli eserlerden Bakanlığımızca yardım talepleri uygun bulunan ve sözleşmesi yapılan taşınmazların proje yapımı ve uygulaması için maddi destek sağlanmıştır.

Yukarıda ana başlıklar halinde belirlediğimiz, Bakanlığımızın İlimizde gerçekleştirmiş olduğu bazı önemli yatırımları sıralayacak olursak;

Bakanlığımıza tahsisli tescilli taşınmazlardan ve halen kullanılan Kayseri Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Onarım İşi, Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi, Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Onarım İşi, Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi Hizmet Binası onarım işleri ile Atatürk Evi Müzesi Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi, Güpgüpoğlu Konağı (Etnografya Müzesi) Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi (Teşhir tanzim devam ediyor), Talas Okutan Konağı Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi, Ağırnas Mimarsinan Evi Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi, Talas Fatma Kemal Timuçin Halk Kütüphanesi Hizmet Binası onarım İşi, Kayseri Meydan Düvenönü Dış kale Surları Onarım İşi gerçekleştirilerek tarihi özelliklerinin korunması sağlanarak gelecek kuşakların ve kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

Mevcut hizmet binalarından, Kayseri Kültür Merkezi İkmal İnşaatı tamamlanarak hizmete açılmış, süreç içinde ayrıca güçlendirme ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı şekilde 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi de güçlendirilerek onarılmış ve teşhir tanzimi gerçekleştirilmiştir.

Belediyelerin yapmış olduğu ve %50’si tamamlanmış kültür merkezlerine maddi katkı sağlanarak, bunlardan Develi Belediyesi Kültür Merkezi, Hacılar Belediyesi Kültür Merkezi, İncesu Belediyesi Kültür Merkezinin tamamlanması sağlanmış ve hizmete açılmıştır.

Turizm alt yapı uygulamalarına yapılan mali yardımlar kapsamında özellikle Büyükşehir belediyesine Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi için Bakanlığımızca yüksek miktarda maddi katkı sağlanmıştır. Bu merkezde önceki yıllardan devam eden kollektör hattı da tamamlanmıştır.

Tarihi dokunun korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve nezih yaşanabilir ortamlar oluşturulması için Talas ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan Ali Saip Paşa Sokağında bulunan elli beş ev onarılarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca yine Talas’ta Kazımpaşa ve Karamanbayır Caddesi ile İncesu İlçesi Bulgurcu Caddesi Sokak Sağlıklaştırma işlerinin proje yapımları ihale edilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Projeler tamamlandığında uygulama işlerine geçilebilecektir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Yapılması kapsamında, tescilli özel ve tüzel mülkiyetli eserlerden Bakanlığımızca yardım talepleri uygun bulunan ve sözleşmesi yapılan taşınmazlardan bugüne kadar Yirmi altı taşınmaz için proje yardımı, on sekiz taşınmaz içinde uygulama desteği sağlanmıştır.

Kazı çalışmaları kapsamında; Kocasinan İlçesi Karahöyük Mahallesi Kültepe Kaniş-Karum Örenyeri Kazısı, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Selçuklu Dönemi Keykubadiye Sarayı Kazısı, İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Mozaik Ev Kazısı çalışmaları devam etmekte ve her yıl düzenli ödenek aktarımı sağlanmaktadır.

Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Kocasinan İlçesi Karahöyük Mahallesi Kültepe Kaniş-Karum Örenyerinde bulunan tarla vasıflı bazı taşınmazlar kazı çalışmaları için kamulaştırılmış, hak sahiplerine paraları ödenmiştir. Ayrıca İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Mozaik Ev Kazısı bölgesinde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Develi İlçesi Çomaklı mevkiinde bulunan tarla vasıflı iki taşınmazın da kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak, paraları ödenmiştir.

sultan-sazligi

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi
Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı doğrultusunda konumu, pistleri, kar kalitesi, mekanik tesisleri ve konaklama tesisleri ile Erciyes ülkemizdeki önemli kayak merkezlerinden birisi ve ilimiz turizm sektörünün lokomotifi olma yönündedir. Erciyes isminin yurt içinde bir marka, uluslararası platformda da markalaşabilmesi için Bakanlığımızca projeye 50 milyon TL destek verilmiştir.

Erdemli Vadisi
Erdemli Vadisi ve vadide bulunan kaya yerleşim yerleri ile kilise ve manastırların büyük bir bölümünde Bakanlığımız uzmanları ve Erciyes Üniversitesi uzmanlarıyla ortaklaşa yüzey araştırması yapılmış Bakanlığımız destekleriyle buradaki kilise ve manastırların büyük bir bölümünde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vadinin bir çevre düzenleme projesi dahilinde temizlenmesi, ışıklandırılması, park yeri, alış veriş ve dinlenme yerleri ile WC yapılarak vadinin turizme kazandırılmış olacağı ve seyahat acentalarının da bir destinasyon olarak bu vadiyi tur programlarına alacağı düşünülmektedir.

soganliSoğanlı Örenyeri
Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Kubbeli ve Karabaş kiliselerinin korunmasına yönelik detaylı rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanması için Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne talimat verilmiş, kiliselerin iç kısmında bulunan fresklerin restorasyon ve konservasyonlarının yapılabilmesi ise Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Ali Saip Paşa Sokağı
Konakları, sokakları, yer altı şehri, tabii güzellikleriyle birlikte son yıllarda bir destinasyon olarak ilgi gören Talas ilçesindeki Ali Saip Paşa Sokağı sağlıklaştırması ve ilçedeki tescilli konakların bir bölümünün restorasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için bakanlığımızdan mali destek sağlanmıştır.

Kapuzbaşı Şelaleleri
Aladağlar Milli Parkı içerisinde kalan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunun tehlikeli olan bölümlerinin güzergâhının değiştirilmesi, genişletilmesi ve asfaltlama işleri yaptırılmış, Kayseri Turizmini Geliştirme Eylem Planı kapsamında Kapuzbaşı Şelalelerinin uzun devreli gelişme planı, çevre düzenleme projesi ve imar planına yer verilmiştir.

Hürmetçi Sazlığı
Hacılar ilçe sınırları içinde yer alan ve 2014 yılında Ramsar kriterlerini taşımasından dolayı “Uluslararası Üreme Sahip Sulak Alan” olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Avrupa, Asya ve Afrika kuş yolu üzerinde bulunmasından dolayı da Dünya ölçeğinde küresel öneme sahip bir sulak alanımızdır. Organik ürünleri ve yılkı atlarıyla zengin bir turizm potansiyeline sahip bu alanımızı broşür ve tanıtım CD’lerinde yer vererek tanıtmaya çalışmaktayız.


Kayseri Turizmini Geliştirme Eylem Planı
Turizm faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine katkısının artırılması, bölgeler arasında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılmasının sağlanması, tüketici tercihlerinin getirilmesi ve çevre altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen turizmi geliştirme eylem planı hazırlanmış olup; sorunlar, yapılması gerekenler, sorumlu kuruluşlar ve planlama süreleri planda belirtilmiştir.

Yürüyüş Yolları ve Envanterler
Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi
İlimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini turizm vitrinine çıkarmayı amaçlayan Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi Türkçe ve İngilizce olarak bastırılarak yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulmuştur.

Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri:
İlimizdeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının mülkiyetini, bugün ki kullanım ve fiziki durumunu gösteren Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 2 cilt olarak bastırılmıştır.
 
Kültür ve Turizm Envanteri
İlimizin tabii, doğal ve kültürel değerleri ile mutfağını, örf ve âdetini, folklorunu, geleneksel el sanatlarını içeren Kültür ve Turizm Envanteri bastırılmış, yurt içi fuarlarda dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 
İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı
Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü nezdinde faaliyet gösteren İpek Yolu Görev Gücü Toplantılarının sekizincisi ilimizde gerçekleştirilerek ilimizin tanıtımına çalışılmıştır. 
 
Tanıtım Alanında Yapılan Faaliyetler
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Yunanistan Büyükelçiliği’nin davetlisi olarak Ankara’da, Yunanistan turizm işletmecileri, tur operatörleri ve seyahat acentaları yetkililerine ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini içeren sunum gerçekleştirilmiştir.

Sunuma katılan iller arasında en iyi sunum yapan il olarak ilimiz seçilmiş, daha sonra Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Yunanistan’dan gelen turizmcilere 4 gece konaklamalı Erciyes-Kayseri-Kapadokya gezisi gerçekleştirilmiştir. Bir müddet sonra ilimizden Yunanistan’a giden turizmci grup Yunanistan’ın turizm değerlerini görme ve tanıma fırsatı bulmuştur. Türk ve Yunan turizm işletmecileri karşılıklı olarak gruplar halinde vatandaşlarını birbirlerinin ülkelerine turistik seyahat amacıyla götürüp getirmeye başlamışlardır.

turk-sanat-muzik
Yine Dubai’den gelen turizm işletmecileri ve seyahat acentaları yetkilileri B2B görüşmeleri için ilimizde misafir edilmişlerdir. Hollanda ve Almanya’da yapılan tanıtım günlerinde ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri tanıtılmaya çalışılmıştır. İstanbul EMITT, İzmir Travel ve Ankara Expo fuarlarına katılarak ilimiz tanıtılmaya çalışılmıştır.

kulturelKurs Faaliyetlerimiz
Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarımızın yok olmasını önlemek, yeni ustalar yetiştirmek ve bu değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla, Müdürlüğümüz tarafından Kültür Merkezinde, Ebru, Tezhip, Hüsn-ü Hat, Çini İşlemeciliği, Resim, Dekoratif Ahşap Süsleme, Keçe Aksesuarları Yapımı, Tel Kırma, Soğanlı Bez Bebek Yapımı, Tiyatro, Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Bağlama gibi çeşitli kurslar açılmış olup, bu kurslarımıza katılan ve başarılı olan kursiyerlerimize de “Kurs Bitirme Belgeleri” verilmiştir.

Musiki Alanında Yapılan Faaliyetlerimiz
Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan türkülerimizi ve şarkılarımızı halkın geniş kesimi ile buluşturmak amacıyla, gerek Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları tarafından, gerekse ilimizde diğer kurum ve kuruluşlar bünyesinde faaliyet gösteren korolarla işbirliği yapılarak kültür merkezimizde çeşitli konser programları icra edilmiştir.

Ayrıca; sanatsal faaliyetlerimizi ilçelerimize de taşıyarak halkımızla buluşturmak üzere, Develi, Hacılar ve İncesu ilçelerinde Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konserleri gerçekleştirilmiştir.

Yine, Kayseri türkülerinin yayınlanarak ilimizin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla, TRT İstanbul Müzik Kanalı ile işbirliği yapılarak, ilimizin tarihi mekânlarında iki gün süreyle enstrümantal çekimlerin yapıldığı, mahalli sanatçılarımız tarafından Kayseri Türkülerinin seslendirildiği “Fasl-ı Anadolu Programı” da musiki alanında yapmış olduğumuz önemli faaliyetlerimizden biridir.

Tiyatro Alanındaki Faaliyetlerimiz
Toplumun aynası olan tiyatro en önemli sahne sanatlarımızdan biridir. Bu nedenle, halkımız arasında tiyatro bilincini geliştirmek, tiyatro sevgisi ve alışkanlığını kazandırarak yaygın hale getirmek amacıyla Müdürlüğü tarafından gerek, Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden taleplerimiz doğrultusunda, gerek yerel tiyatro gruplarımızla işbirliği içerisinde kültür merkezimizde Kayseri halkının teveccüh gösterdiği ve yoğun ilgiyle izlediği çeşitli oyunlar sahnelenmiş olup, bu alandaki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

i-love-sanatMustafa Öztürk, Muhsin İlyas Subaşı ve aşıklık geleneğimizin önemli temsilcilerinden Âşık İmamî adına Müdürlüğümüz tarafından vefa ve anma programları düzenlenerek şehitlerimiz ve bu değerlerimiz yâd edilmiştir.

Yine dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkıları bulunan büyük veli ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi ile Doğu Türkistanlıların Kayseri’deki duayen öncülerinden değerli fikir adamı merhum Mehmet Kasım Cantürk adına da Müdürlüğümüz tarafından anma programları düzenlenmiştir.

lll. Milli Kültür Şura’sı Kapsamında Yapılan Faaliyetlerimiz
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca İstanbul’da düzenlenen lll. Milli Kültür Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan eylem planı kapsamında; Müdürlüğümüz tarafından ilimizin edebi, manevi ve tarihi şahsiyetleri ile sembolleri ve markalaşmış doğal değerlerinin çocuklarımıza ve gençlerimize etkin bir şekilde anlatılarak, tanıtılarak genç beyinlerin bu değerlerimize sıkı sıkıya sarılmaları ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları, bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı ve başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere ilimize yerleşen mültecilerin kültürel entegrasyonlarının sağanması amacıyla, Müdürlüğümüz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde;

1- “Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Hayatı ve Talebeleri” konulu konferans sunumu,
2- İlimizde yaşayan Suriyeli ve Kerkürklü Türkmenlere yönelik olarak “Erciyes’ten Türkmeneli’ne Vuslat” adlı kültürel kaynaşma ve “Kerkürklü Koca Türkmen Selahattin Kaya’ya Vefa” programı,
3- “Gençler Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor” adlı kültür-sanat etkinliği,
4- “Çocuk Gözüyle Ağırnaslı Sinan” temalı gezi ve ödüllü resim yarışması,
5- Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımıza yönelik ZİÇEV Vakfı işbirliği ile ritim, müzik, halk oyunları, şiir dinletisi, step, Türkiyem, pankart ve işaret dili gösterilerinden oluşan kültürel etkinlik programı gerçekleştirilmiş ve
6- Sosyal Farkındalık Federasyonu işbirliği ile de “Bu İşte Bir Sakatlık Var” adlı tiyatro oyunu sahnelenmiş olup, bu konudaki çalışmalarımıza devam edilmektedir.
Sergilerimiz
Başta 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi esnasında görüntülenen fotoğraflar olmak üzere, sanatsal çalışmaların ilimiz genelinde toplumun geniş kesimleriyle buluşturulması ve sanata olan ilginin artırılması amacıyla gerek Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarda olsun, gerekse diğer sanatçılarımız tarafından üretilen el sanatları ve süsleme sanatlarına ait çeşitli eserler olsun müdürlüğümüz organizasyonunda kültür merkezinde sergilenmektedir.

Kutlamalar-Şenlikler Festivaller
Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan ve Farsça’da “Yenigün” anlamına gelen baharın başlangıcı, bolluk ve bereket töreni olma özelliği taşıyan “21 Mart Nevruz Bayramı” ile bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan bir diğeri olan “06 Mayıs Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı” da düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilimizde etkin bir şekilde kutlanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Alanındaki Çalışmalarımız
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi amacıyla kabul edilen ve Ülkemizin de 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Kanunla 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olduğu “Somut olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü) talimatları doğrultusunda oluşturulan ve 2008 yılından beri çalışmalarını sürdüren SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu’nun çalışmaları neticesinde tarafından ilimiz ve yöresine ait birçok unsur tespit edilmiş olup, bunlar aşağıda belirtilmiştir;

Âşıklık Geleneği’nde “Aşık Seyrani”, Yahyalı Halısı ve Kilimi, Kuza Yıkama Töreni, Gelin Hamamı, Yumruk Oyunu, Çocukların Yağmur Duası, Deve Oyunu ve Köfter Yapımı Ağ Gelin Efsanesi, Berber Oyunu, Su Oyunu, Birdirbir Oyunu, Aç Kilit Oyunu, Arı Vız Oyunu, Culluk (Hindi) Oyunu, Telteli Tatlısı, Avşar Ağıtları, Menteş Yemeği, “Develi Simidi, Pırtımpıt Yemeği ve Pehli Yemeği Bakanlığımız tarafından hem il envanterine hem de ulusal envantere alınan unsurlarımız olmuştur.

Bu konuda il merkezinde yapılan çalışmalarımız yanında. Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı’ndaki yerel yöneticilerimiz ve yörenin kültür adamlarının da katılımı ile yapılan toplantılarla devam edilmiştir.
kayseri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alan Araştırmalarımız

Düğün gelenekleri, inançlar, ölüm adetleri ve Avşar Ağıtları gibi ilimiz ve yöresine ait Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı alanlarında gerekli araştırmalar yapılarak hem kitap haline getirilmesi, hem de arşivlenerek gelecek kuşaklara aktarılması için taleplerimiz doğrultusunda Bakanlığımız uzmanlarınca il merkezi ile ilçe ve köylerde (mahalleler dahil) gerekli araştırma çalışmaları yapılmış olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen veriler kitaplaştırılacaktır. son