kayseri-osb-endüstriyel-tasarim-merkezi

Bu yazı Endüstriyel Tasarım Merkezi Müdürü Berna SAZAK tarafından Orantı okuyucuları için hazırlanmıştır, katkıları için teşekkür ederiz.

Merkezin, yeni dönemde neler yaptığına bakacak olursak, toplamda yaklaşık 500 adet çalışmanın altına imza atılmıştır.

Toplam üretim maliyetleri içerisinde etkisi sadece yüzde 5’ler düzeyinde kalan normal bir “tasarım” sürecinin, ürünün pazar değeri üzerindeki ölçülebilir etkisinin yüzde 70’lere vardığı gerçeğinin geniş kitlelerce anlaşılır olmasıyla birlikte, dünyada yeni ürünlerin total bir tasarım sürecinden geçirilmesine yönelik isteğin giderek arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle markalar bazında, katma değeri yüksek ürün geliştirme isteği ve inovasyon beklentisi “design” ürüne talebi tüm dünyada ivmelendirirken, ürün geliştirme süreçlerinde “tasarım” Ar-Ge’nin vazgeçilmez bir paydaşı olarak yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekonominin büyümesi ve güçlenmesi için katma değeri yüksek mal ve hizmeti üreten, kendini yenileyen küresel markalar yaratma ve sürdürülebilir bir şekilde çoğaltma gerekliliği kaçınılmaz durmaktadır. Bu noktada, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki ”Endüstriyel Tasarım Merkezimizin” stratejik olarak önemi büyüktür.

Endüstriyel Tasarım Merkezi; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark A.Ş. ve Erciyes Üniversitesi dörtlü iş protokolü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı kapsamında 2013 yılında hayata geçirilen ve Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir kuruluştur. Merkezde, yeni dönem Kayseri OSB yönetimi ile birlikte süreçte ve planlamada yenilenme yapılarak kadro yapılandırılmasına gidilmiştir. Merkezin yönetimi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait olup, müdürlüğün sanayici ve üreticilere hizmet noktasında, gün geçtikçe artan başarı ivmesiyle en önemli projelerinden birisidir. Merkezin hedefi, öncelikli olarak bölge sınırları içerisindeki üreticilerin ihracat miktarlarının arttırılması, markalaşma, katma değerli ürün üretilmesine katkıda bulunmak ve Ar-Ge’si olmayan ya da Ar-Ge personeli istihdam edemeyen firmalara dışarıdan profesyonel tasarım
desteği vererek yenilikçi kapasitenin arttırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla Organize Sanayi Bölgesindeki üreticilerin sektörel bazda dağılımına bakılmış ve elde edilen verilere göre yeni ürün tasarım hizmeti verilebilecek öncelikli sektörler belirlenmiştir. Bu sektörler ise: Mobilya, çelik kapı/ iç kapı ve elektrikli ev aletleridir. Fakat bunların yanı sıra farklı sektörlerden proje fikri ile gelen üreticilere de uzmanlık alanı dâhilinde cevap verilebilmektedir.

osb-bina

Tasarım Ekibi; Hayal gücü ve farklı tasarımlar çıkarma yetenekleri ile 13 kişiden oluşan deneyimli “Tasarım Geliştirme Ekibi”, güncel tasarım trendleri doğrultusunda ihtiyaçlara en doğru şekilde yanıt veren işveren tasarımları, firmaların konsept, marka değeri, üretilebilirlik, müşteri profili ve hedef pazar gibi kriterlerine uygun olarak üreticilerle buluşturmaktadır. Ekipte; endüstriyel tasarımcılar, mimar, iç mimar, moda tasarımı ve grafikerler gibi tasarımla ilgili farklı bölümlerden mezun tasarımcılar yer almaktadır.

– Merkezin; yeni dönemdeki iki yıllık süreçte neler yaptığına bakacak olursak, toplamda yaklaşık 500 adet çalışmanın altına imza atılmıştır. Sadece bu yıl için ise hedeflenen tasarım sayısı, ilave kadro yapılanması ile beraber 1000 tasarım sayısına ulaşmaktır.

– Tasarımlar; 2017 / 2018 İMOB İstanbul Mobilya Fuarları, 2017 Furniture İstanbul Mobilya Fuarı ve 2018 Avrasya Kapı Fuarı gibi önemli fuarlarda sergilenmiştir.