2019 Yılına Girerken

2019 yılının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi planlamış ve uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Yeni yılda Ajansımızın 3 Sonuç Odaklı Programı (SOP) bulunmakta olup öncelikle KOBi’lerimizin üretimde verimlilik artışına ve katma değerli ürün üretimine geçişinde; Bölge illerimizin sosyal kalkınmada eğitim odaklı geliştirilmesine ve son olarak Sarıkaya ilçesinin Roma Hamamı merkezinde gelişimine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Sanayide üretimin verimli hale getirilmesi için gerek devam eden mali destek programlarının uygulanması gerek yalın ve toplam kalite gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve en başında da sanayide çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda Bölge illerimizin Sanayi ve Ticaret Odaları ile işbirliği halinde çeşitli projeleri de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Teknik Destek Programı ile hem kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızın hem de sanayicilerimizin eğitim ve danışmanlık anlamında desteklenmesi, ülkemizin birincil hedefleri arasında olan insan kaynağının kalitesinin artırılması için önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

Bölge illerimizde son dönemde azalmış olmakla beraber hatırı sayılır bir insan akımı bulunmaktadır. Bu akım hem taşradan merkeze hem de illerimizden diğer büyükşehirlere şeklinde olmaktadır. En önemli sebep olarak da eğitim olanaklarını da içeren sosyal altyapının yetersiz olması ya da istenilen seviyede olmaması gösterilmektedir. Biz de Ajans olarak bu konuda 2018 sonunda imzaladığımız mal destekler ile hem il merkezlerinde ağırlıklı olarak ilçelerde 14 ayrı proje ile eğitimde stem, kodlama, maker gibi yeni trend eğitim modelleri çin altyapı ve eğiticinin eğitimi konularında mali destek vereceğiz ve toplamda 3,5 milyon TL sırf bu konuda yatırım yapılmış olacaktır. Yine teknik destek programı vasıtasıyla çok fazla sayıda eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş oldu.

Son olarak Sarıkaya ilçemizde bilindiği üzere MS 3. yy’dan kalma ve Dünya’da halen sıcak suya sahip ve kullanabilen iki Roma Hamamından birinin bulunması Ajans olarak bizim de Sarıkaya’ya eğilmemizi ve ilçeye çeşitli konularda destek ve teknik yardımlar yapma fırsatı sağladı. İlçenin Roma hamamı odaklı kalkınması için yol haritasının çıkarılması ve sonucunda da bu harita eşliğinde çeşitli aksiyonların alınması gerekmektedir. Bu anlamda gerek Yozgat Valiliğimiz, gerek Sarıkaya Belediye Başkanlığımız gerekse de ilgili tüm kuruluşlar ile koordineli çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Yılımızın tüm milletimiz ve Bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.