Yozgat konumu açısından mevcut karayolu ve demiryolu ulaşımının yanı sıra havaalanının da yapılacak olması sebebiyle gerek sanayi yatırımları gerekse ticaret sektörü açısından büyük bir avantaj olarak ürünlerin ticareti ve pazarlanması süreçlerini kolaylaştırmıştır. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarımsal ürünlerin üretiminde geçmişten gelen bir bilgi birikimine sahiptir. Diğer taraftan ilin arazi kapasitesi ve yapısı açısından sıkıntı yaşanmamakla birlikte arazilerin kimyasal maddelere maruz kalmamasından dolayı topraklar organik hallerini koruyarak varlığını sürdürmüştür. Bu durum, katma değeri yüksek olan çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini etkilemiş olup, ilde üretimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve salep  üretiminde pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Bunların yanı sıra hazır giyimde deneyimli personel, seracılıkta jeotermal kaynakların varlığı, turizmde tarihi nitelikte yerlerin mevcudiyeti, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için coğrafi şartların uygunluğu ve yeraltı zenginliklerinde işlenmeyi bekleyen maden zenginliğine sahiptir.

Yozgat ili ekonomik yönden analiz edildiğinde; il ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün hâkim olduğu görülmektedir. 2001 yılı itibarıyla il Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) içinde tarım sektörü %28,4’lük payla ilk sırada yer almaktadır. 1978’de tarımın il GSYİH içindeki %58,9 olan payı, devamlı düşüş kaydederek, 1987’de %45,6’ya, 1990’da %45,2’ye, 1995’te %44,9’a, 2001’de ise %28,4’e kadar gerilemiştir.

Tarım sektörünün GSYİH içindeki payında önemli oranda düşme olmakla birlikte, 2001 yılı itibarıyla il faal nüfusunun %77,3 gibi büyük bir bölümünün hâlen tarım kesiminde çalıştığı kaydedilmektedir. Bu nedenle, tarımsal potansiyeli yüksek olan ilde, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi önemlidir. Metal Eşya, Tekstil, Giyim Eşyası, Gıda ve Mineral Ürünler sektörlerin de tecrübeli işgücüne sahip olması ve teşvik sisteminde de 5. bölgede yer alması, Yozgat ilinin tarımın yanı sıra imalat sanayi alanında da gelişme potansiyeli bulunduğunu göstermektedir.

yozgatin-yatirimciya-sundugu-avantaj

 

Yozgat ili imalat sanayinde 3 sektör potansiyel küme, 5 sektör de aday küme özelliği taşımaktadır. Gıda ve Mineral Ürünler sektörleri hem işyeri sayısına hem de istihdama göre, Giyim Eşyası sektörü ise istihdam kriterine göre potansiyel küme özelliği göstermektedir. Aday küme özelliği taşıyan 5 sektörden; İçecek İmalatı, Ağaç Ürünleri, Kok Kömürü ve Rafine Petrol Ürünleri, Diğer İmalatlar sektörleri hem işyeri sayısına göre hem de istihdama göre aday küme özelliği taşırken; Mobilya İmalatı sektörü ise işyeri sayısı kriterine göre aday küme özelliği taşımaktadır. Bölgenin doğal, sosyal ve ekonomik koşulları ile potansiyel gelişme eksenleri dikkate alınarak NACE Revize 2 faaliyet sınıflaması bazında belirlenen 20 yatırım konusu değerlendirilmiş olup, önerilen yatırım konuları aşağıda tanzim edilmiştir.

Son olarak, Yozgat’ta var olan yatırım ekosistemi yatırımcılar için birçok avantaj sağlamakta olup, bunlardan en önemlisi Yozgat Valisi Sayın Kemal YURTNAÇ tarafından ortaya atılan yeni nesil bürokrasi anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımcıyla iletişim elverişliliğidir. Yatırımcılar bürokratik engellere takılmaksızın yatırım süreçlerini hızlı bir şekilde sürdürebilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Yozgat’ta yatırım yapmak yatırımcılar için birçok avantaj sağlamakta olup, maliyetleri en aza indirerek yatırımcılar kâr sağlayabilecektir.

yozgat-kusbakisi