sivas-isgem

Orta Anadolu’nun Kalkınma Sürecinde Yeni Bir Aktör: SİVAS İŞGEM

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcı kuruluş olarak liderlik ettiği Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanıyor. Paydaşları; Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olan projenin bileşenleri resmi olarak 2016 yılında başladı.

İnşaat, Müşavirlik, Tedarik ve Teknik Yardım olmak üzere dört ana bileşenden oluşan proje kapsamında merkez inşaatı resmi olarak 30 Kasım 2017’de tamamlandı ve Sivas İŞGEM, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 21 bin m²’lik parselin 10 bin m²’lik kısmında kuruldu. Merkez; idari binanın yanı sıra, büyüklükleri 100 m² ile 400 m² arasında değişen 35 adet işlikten oluşuyor. Ayrıca idari binada ortak kullanıma açık toplantı salonu, eğitim odaları, görüşme odaları, bilgisayar odası, restoran ve bir adet konferans salonu bulunuyor. Ek olarak, tedarik bileşeni kapsamında, İŞGEM’e bilgisayar, telefon, televizyon ve akıllı tahta gibi elektronik cihazlar ile merkez için gerekli olan mobilyalar da kazandırıldı.

Sivas İŞGEM: Sivas’a kazandırılmış En Büyük AB Fonu

Amacı girişimcilik ekosistemini güçlendirerek Sivas ekonomisinin rekabet kapasitesini artırmak ve nihayetinde Sivas’ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak olan projenin toplam bütçesi yaklaşık 7,1 milyon avro. Tamamı hibeden oluşan bu bütçe bugüne kadar Sivas’a kazandırılmış olan en büyük Avrupa Birliği fonu oldu.

Teknik Yardım bileşeni vasıtasıyla projenin iş planı, araştırma, analiz, eğitim, koçluk, danışmanlık ve tanıtım çalışmaları sürdürülüyor. Bir başka deyişle, Teknik Yardım bileşeni hem merkezin hem de merkezde yer alan işletmelerin kapasitelerini güçlendirmek için çalışıyor.
isgem-acilis Sivas İŞGEM’de İşletmelere Büyüme, Girişimcilere İş Kurma Fırsatı

Sivas İŞGEM çatısı altında etkileşimi artırmak ve girişimciliği finanse etmek adına daha önce belirlenen modele göre merkezde; hem hâlihazırda ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmeler, hem de son bir yıl içerisinde kurulmuş olan yeni işletmeler ve/veya yeni bir iş fikri olan girişimciler yer alabiliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen; “Stratejik Sektör Belirleme” ve “Değer Zinciri Analizi” gibi araştırmalara uygun biçimde yapılan kiracı işletme seçimlerinde, metal işleme, makine ve fonksiyonel gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere öncelik veriliyor. Kuluçka merkezi ve gelişim merkezi olmak üzere iki birimden oluşan İŞGEM’de şu ana kadar 20 işletme faaliyetlerine başladı. Ortakları Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olan Sivas İŞGEM A.Ş. Ağustos 2018’den itibaren İŞGEM’i resmi olarak yönetmeye başlayacak. Şirketin amacına en uygun şekilde yönetilmesini sağlamak üzere; insan kaynakları planı ve iş planı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Teknik Yardım Ekibi tarafından hazırlandı.

Sivas İŞGEM Büyük Bir Törenle Açıldı

Sivas İŞGEM’in resmi açılışı 25 Nisan 2018’de büyük bir törenle gerçekleştirildi. Törene Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra il protokolü katılım sağladı. Halka açık olarak gerçekleştirilen açılış töreni yoğun ilgi gördü ve Sivas İŞGEM’in açılışı hem yerel hem de ulusal basında geniş biçimde yer buldu.

Açılışta Sivas İŞGEM’le ilgili kimler ne söyledi?

davut-gulDavut GÜL
Sivas Valisi, Sivas İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı:

“İŞGEM yeni kurulan veya işini geliştirmek isteyen işletmelerin hayatta kalmalarını ve işlerini büyütmelerini destekleyen hizmetler sunan bir merkez olması bakımından büyük önem taşıyor. KOBİ’ler ve girişimciler, ülkemiz için olduğu gibi Sivas’ın geleceği açısından da çok önemli. KOBİ’lerimizin başarıları arttıkça ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması da o derece hızlı olacak. Sağlıklı ve büyüyen KOBİ’lerin gelişebilmesi için daha bilinçli girişimci kaynağına ihtiyaç var. İŞGEM’ler girişimciliğin geliştirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Biz de ilimizdeki işletmeleri her alanda desteklemeyi, onların finansal kaynaklara erişimini sağlamayı, işlerini geliştirmelerini, yeni iş ve pazar alanları oluşturmalarını, sağlıklı büyümelerini, bölgede istihdamı artırmayı, girişimcilik ruhunu artırmayı, yeni sektörler oluşturmayı, işgücünün bölgede kalmasını amaçlamaktayız.

Yüzme bilmeyen biri nasıl denize açılamıyorsa ve sığ sularda veya havuzda yüzme öğreniyorsa burada yatırımcı yüzmeyi öğrenecek. Yatırıma başlamadan önce burada piyasayı öğrenecek, üreteceği malın piyasada karşılığını görecek. 3 sene sonra 5 sene sonra bu bahsettiğim organize sanayi bölgelerinde kendi işletmelerini kuracak. Bu açıdan İŞGEM’i çok önemsiyoruz. İŞGEM ile Sivas 35 milyon lira hibe aldı. Bu çok önemli ama bundan daha önemlisi, İŞGEM’in bundan sonra yapacağı hizmet.”
isgem-acilis-fotoProf. Dr. Leif GRAHM
Teknik Yardım Bileşeni Takım Lideri:

“Projemiz 4 bileşen ekseninde organize olmuş durumda. Bunlardan bir tanesi etrafta gördüğümüz yapılar. İkincisi bu yapıların içerisine yerleştirilen kullanıma açılan ekipman ve üçüncüsü ise belki de en önemlisi benim de lideri olduğum teknik destek ekibi. Benim parçası olduğum teknik destek ekibinin sorumluluğu da burada kurulan yeni bir İŞGEM yapısının gerekli profilini ortaya koymaktı. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmalarla bunu başardığımızı anlıyorum. Şu anda Sivas İŞGEM’de yeni girişimciler olduğu kadar, Sivas’ın önde gelen endüstri yıldızları da var. Bu işletmeler birbirleriyle iletişim kurdukça ve etkileştikçe Sivas ekonomisi ve girişimcilik ekosistemi için olumlu gelişmeler yaşanacaktır. “

sami-aydin

Sami AYDIN
Sivas Belediye Başkanı, Sivas İŞGEM Yönetim Kurulu Üyesi:

“Yeni kurulan iş yerlerinin birçoğu belirli bir aşamaya gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu, İŞGEM’le beraber bu anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak birçok riski almadan tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek yapabileceğimiz konusunda bize ciddi bir katkı sunacak bir imkâna kavuşuyoruz.

2000‘li yıllarda Sivas‘ta yeni bir dönem başladı ve 2004 yılında şehirde 41 fabrikanın temelleri atıldı. Tekstil, mobilya, plastik, mermer, döküm gibi farklı sektörlerde önemli gelişmeler kaydedildi. 41 fabrikanın kurulumuyla sektörlerde 6–7 kat dolayında istihdam artışı sağlandı. 2003 yılında 8 milyon dolar olan ihracat ise 2018 yılında 200 milyon doların üstüne çıkacak. Organize Sanayi Bölgeleri bu hamlede çok önemli bir rol oynadı. Sivas İŞGEM projesi ise bölgenin kalkınmasında en son halka ve önemli bir hamle olması bakımından büyük önem taşıyor.”

ahmet-emin-kilci

Ahmet Emin KİLCİ
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri:

“Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete geçen 20 adet firmamız bulunmaktadır. Bu da merkezimizin alan olarak yüzde 80’ine denk gelmektedir ki bu durum proje kapsamında tasarlanan hedeflerin çok üzerindedir. Bu işletmelerimizin 5’i yeni girişimcidir. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk halinde 300-400’e çıkabilir. Bu bakımdan proje, Ajansımızın bölge planı ile uyumlu olarak, Sivas’ın girişimcilik ekosistemine katkıda bulunduğu kadar Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır.”