sunus

Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda çalışmalarına başlayan Kalkınma Ajansları, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordineli kuruluşu olarak çalışmalarına devam edecekler ve orta vadede sanayi, teknoloji ve istihdam odaklı faaliyetlerini artırarak ülkemizin 2023 hedeflerine imalat, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam noktasında katkı sunmaya çalışacaklardır. Yeni hükümet sistemi ile Kalkınma Ajansları sorumlu oldukları Bölgelerinde daha fazla sahada yer almayı, yerelden aldığı bilgiyi merkeze daha çabuk ve etkin iletmeyi ve yerelden-yerinden yönetime geçiş sürecine daha fazla katkıda bulunmayı hedef edineceklerdir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Bölgemizin ihtiyaç duyduğu her alan ve sektörde gerek mali ve teknik destekler ile gerekse de insan kaynağı gücü ile çalışmalarına devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde özellikle Yozgat ilinde yapmış olduğumuz yatırımcı çekme çalışmalarımız çok faydalı ve etkili geçmiş olup bu faaliyetler sonrasında ilimize önemli yatırımları çekmeyi de başarmış bulunmaktayız. Yine yatırım ortamının ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi anlamında bir diğer önemli adım ise Sivas ilinde açılmış olan Sivas İş Geliştirme Merkezi olmuştur. Sivas İŞGEM ile Sivas ilimiz çok önemli bir girişimcilik merkezi kazanmış olup toplam 7,2 milyon Avro yatırım ile çeşitli büyüklükte atölyeler ve kuluçka merkezi kurulmuştur. İŞGEM’in en büyük farkı ise OSB içinde yer alıyor olması ve şuanda bile %90 doluluğa ulaşan firmalarının hem kendi içinde hem de OSB’deki diğer firmalar ile işbirliği ve kazan-kazan ilkesiyle ürün birlikteliğine gitmiş olmalarıdır.

Kayseri ilimizde ise ana rekabetçi sektörler olan mobilya ve metal işleri imalatının yanı sıra ile yeni bir nefes ve hız kazandırması amacıyla savunma sanayine yönelik bilgi ve işbirliği fırsatlarını sunan çalışmaların yapılmasına devam edilmektedir. Bu bağlamda düzenlenen Savunma Sanayi Çalıştayı kayda değer başarılara imza atmış ve ilimizdeki firma yöneticilerimizin savunma sanayine girmeleri için bir katalizör olmuştur. Erciyes’de ise yaz turizm dönemini hareketlendirme için bisiklet sporuna odaklanan ORAN, ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fam tripler ve tanıtım organizasyonları düzenlemiş ve bunların meyvesini de ilimiz bu yaz almıştır. 15’den fazla ulusal bisiklet takımı Erciyes’de bu yaz yüksek irtifa kamplarını yapmışlar ve her geçen gün Erciyes’e olan yüksek irtifa kamp talebi artmaktadır.

Kayseri’de 2011 yılında Ajans desteği ile kurulmuş olan ve son dönemde faaliyetlerini artıran ve yaygınlaştıran Endüstriyel Tasarım Merkezi, ilimizde başta mobilya sektörü olmak üzere çeşitli alanlardaki tasarım, kurumsallaşma ve tanıtım anlamında önemli görevler yürütmektedir. Kayseri OSB bünyesinde çalışmalarına devam eden ETM’nin daha etkin ve tasarımdan endüstriyel tasarıma geçişini hızlandırmak için ORAN olarak destek vermeye devam etmekteyiz.

2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen kurumlarımız ile sözleşmeler imzalanmış ve projeleri başlamıştır. Mali destek sürecinde başvuru yapmış ve kazanmış olan başvuru sahiplerine projelerini başarı ile bitirmelerini temenni ediyor, ajans faaliyetlerinin Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.