mali-destek-program-surecleri

5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”a göre kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bir görevi de; TR72 Bölgesi’ndeki uygun paydaşların kamu kaynaklarından yararlanması amacıyla proje teklif çağrısı yöntemi ile hibe dağıtmaktır. Mali destek programı olarak da anılan bu programlar ile Ajansımız 2010-2016 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 115 Milyon TL’ye yakın hibe dağıtmıştır. Bu hibelerle 225 Milyon TL’lik bir yatırım harekete geçirilmiştir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programları 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilmiş olup, başvurular için son tarih 16 Mart 2018 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmaktadır. Başvuruya açılan programlar “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik”, “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” ve “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” mali destek programlarıdır.

 

oran-destek-almaya-hak-kazanan-proje-grafigi

 

Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programının amacı, tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması ile TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır.

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programının amacı ise, merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanmasıdır. Bu program da tarım programı gibi kar amacı gütmeyen kurumların başvurularına açık olup toplam program bütçesi 8.000.000 TL’dir.

Kar amacı gütmeyen kurumların başvurularına açık olan Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları ve Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi mali destek programlarında, özellikle il merkezleri dışındaki ilçelerin Ajans desteklerinden daha etkin yararlanabilmeleri için ORAN TR72 Bölgesi Alt Bölge Çalışması dikkate alınmıştır.

Mali destek programlarının oluşturulmasından sözleşme aşamasına kadar yürütülen süreçler Program Yönetim Birimi’nin, sözleşmelerin imzalanmasıyla projelerin uygulanması süreçleri ise İzleme ve Değerlendirme Birimi’nin sorumluluğunda gerçekleşmektedir. Mali destek programlarının sözleşme aşamasına kadar yürütülen süreçlerini şöyle detaylandırabiliriz:

 


İlk Aşama : Program Hazırlık Çalışmaları

Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan bölge planları ve Ajans Araştırma Planlama ve Koordinasyon Biriminin bölge çapında yaptığı çalışmalar referans alınarak bir destek stratejisi oluşturulmaktadır. Bu stratejiye göre Program Yönetim Birimi tarafından destek program rehberleri şekillendirilir. Rehber tasarımı ve program yönetim süreçlerinde Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetim Kılavuzu’nda yer alan kurallara riayet edilir.Oluşturulan rehberler, konuyla alakalı birimler ve Genel Sekreter’in de bulunduğu toplantılarda istişare edilir. Rehberlerin son hali hazırlanarak Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulur.İkinci Aşama : Programın İlan Edilmesi

Mali destek program rehberlerinin onaylanmasıyla, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) gerekli program altyapısı oluşturulur ve Ajans tarafından programlar ilan edilir. Akabinde ise, Bölge’de belirlenen il ve ilçe merkezlerinde yoğun bilgilendirme faaliyetlerine başlanmaktadır.Bilgilendirme toplantılarında program rehberleri, başvuru şekli ve ücretsiz proje hazırlama eğitimleri hakkında bilgi verilmektedir. Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından Ajans tarafından ücretsiz proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimleri düzenlenmektedir.Mali destek programlarının ilan tarihinden başvuru son tarihine kadar geçen sürede, Program Yönetim Birimi tarafından telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme ve yazılı şekilde bilgilendirmeler yapılmakla beraber; potansiyel başvuru sahiplerinin hazırlamakta oldukları projeler de teknik yardım masası uygulaması ile birebir istişare edilmektedir.

Üçüncü Aşama : Başvuruların Tamamlanması, Ön İnceleme

Proje başvuruları, program rehberinde belirtilen şekilde ve son başvuru tarihinden önce Ajans’a iletilir. Başvuru son tarih ve saatinden sonra alınan tüm başvurular ön inceleme kriterlerine tabi tutulur. Bu kriterler, program rehberlerinde yer alan idari ve uygunluk kriterleridir.

Dördüncü Aşama : Değerlendirme Süreçleri

Ön inceleme süreçlerini başarıyla geçen projeler, Ajans dışından seçilen, alanında uzman ve akredite edilmiş bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme aşamasında yine program rehberinde yer alan puanlama kriterleri esastır. Her başvuru asgari iki değerlendiricinin değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. İki değerlendirme arasında ilgili yönetmelikte belirtilen puan farklarının gerçekleşmesi durumunda ise üçüncü bir değerlendirme daha yapılmaktadır.

Bağımsız değerlendirme sürecine ilaveten gerçekleştirilen bir değerlendirme süreci ise değerlendirme komitesidir. Değerlendirme komitesi, bağımsız değerlendirme süreci sonunda belirsiz olan başvuruların netleştirilmesi görevini yerine getirmektedir.

 

endustriyel-gelisim-ve-verimlilik
Beşinci Aşama : Ön İzleme, Bütçe Revizyon Süreçleri

Ajans, değerlendirme sürecinde projeleri yerinde inceleme faaliyetleri yapabilir. Bu faaliyetler ön izleme olarak adlandırılmaktadır. Ön izleme yapılan projelerin adedi, seçilme şekli gibi hususlar Ajans’ın tasarrufundadır.

Değerlendirme sürecinin son aşamasında, proje başvurularının bütçeleri incelenir. Revizyon yapılmasına karar verilen projeler hakkında başvuru sahipleri bilgilendirilir.

Altıncı Aşama: Onay ve Sözleşme Süreci

Değerlendirme süreçleri sonunda başarılı ve destek almaya hak kazanan projeler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nun kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aldığı kararlar neticesinde destek almaya hak kazanan projeler kamuoyuna duyurulur. Aynı zamanda başvuru sahipleri resmi yazı yoluyla bilgilendirilerek sözleşme imzalamaya davet edilir.

Sözleşme imzalama süreci öncesinde Program Yönetim Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından bilgilendirme toplantıları yapılabilir.

Ajans Program Yönetim Birimi tarafından, mali destek programı başvurusu destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile destek sözleşmesi imzalandıktan sonra proje uygulama süreci başlatılır. Bu süreçte her projeye bir Ajans İzleme ve Değerlendirme uzmanı atanmaktadır.

kentsel-ve-sosyalaltyapinin-iyilestirilmesi