kalkinma-plani-paydas-toplantilari

11. Kalkınma Planı çalışmaları ilk etapta, farklı tema ve sektörleri içeren 43 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubuna 3 bin 500’ü aşkın katılımcının katılımıyla başladı.

Plan hazırlıkları kapsamında illerin nabzı tutularak yerel dinamikler yakından takip edildi. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığı ve kalkınma ajanslarının koordinasyonunda 81 ilde, 12 binin üzerinde katılımcıyla 250 toplantı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da, Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında, Yozgat, Sivas ve Kayseri’de kadınların, gençlerin ve geniş katılımlı olarak paydaşların görüşlerinin alındığı toplantılar düzenledi.

11.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında kadınlar ve gençlere yönelik toplantılar 07 Şubat 2018 tarihinde Yozgat, 08 Şubat 2018 tarihinde Sivas ve 09 Şubat 2018 tarihinde Kayseri’de, geniş katılımlı toplantılar ise 14 Şubat 2018 tarihinde Kayseri, 15 Şubat 2018 tarihinde Yozgat ve 16 Şubat 2018 tarihinde Sivas’ta gerçekleştirildi.

Toplantıda önceden belirlenmiş olan 17 önceliğin katılımcılar tarafından puanlanması sonucu 5 kritik öncelik belirlendi ve bu 5 önceliği destekleyen politikalar tespit edildi. Bu tespitin ardından katılımcılar gruplar halinde, kendilerine verilen politika konuları üzerinde tartışarak, bunların nasıl hayata geçirilebileceğini dair istişarelerde bulundular.

Toplantılardan elde edilen sonuçlar her bir alt-öncelik için en fazla beş madde olmak üzere raporlanarak Kalkınma Bakanlığı’na sunuldu.

yozgat-kalkinma-plani-paydas-toplantilari
Yozgat 11. Kalkınma Planı Paydaş Toplantısı
kayseri-kalkinma-plani-paydas-toplantilari
Kayseri 11. Kalkınma Planı Paydaş Toplantısı
sivas-kalkinma-plani-paydas-toplantilari
Sivas 11. Kalkınma Planı Paydaş Toplantısı
kalkinma-plani-paydas-toplantilari-kayseri
Kayseri 11. Kalkınma Planı Geniş Katılımlı Paydaş Toplantısı

kalkinma-plani-paydas-toplantilari-yozgat
Yozgat 11. Kalkınma Planı Geniş Katılımlı Paydaş Toplantısı