yesilpazarlama

9. Sayı / Sunuş

Artan nüfus, refah seviyesi ve ekonomik kalkınma sonucu gelişen teknoloji ile üretim tekniklerine paralel olarak gün geçtikçe artan tüketiminden dolayı ülkemizde önemi giderek artan stratejik bir
alan olarak önemini korumaktadır.

Tüm sektörlerle ilişkisi nedeniyle yatay bir politika alanı olan enerji konusunda yüksek oranda dışa bağımlı olan ülkemiz için yerel kaynakların kullanımı daha da önem kazanmaktadır. Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, enerji açısından yüksek oranda dışa bağımlı bir konumdadır. Ancak özellikle son dönemde artan enerji odaklı GES ve RES yatırımları sayesinde bu bağımlılığın azaltılması yönünde çalışmalar hızla devam etmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda hazırlamış olduğumuz mali destek programlarından birisi olan Yenilenebilir Enerji & Sürdürülebilir Rekabet Programı aracılığıyla da kamu kurumlarına %75’e kadar Kobilere ise %50’ye varan destek sağlayarak yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir çevre için önemini mali desteklerimize yansıtmış ve bir çok KOBİ ve kamu kurumuna öncülük ederek GES santrali kurmalarına vesile olduk.

Bu anlamda bu sayımızı çevre-enerji konularına ayırarak çeşitli bilgileri içeren uzman görüşlerini ve mülakatları sizlerin görüşüne sunmaktan memnuniyet duymaktayız.