oranti_8_sayi_sunus

8. Sayı / Sunuş

2018 Yılını yoğun bir gündemle karşılıyoruz. Bölgesel kalkınma hedefinde planlama, koordinasyon, teknik ve mali destekler ile yatırım destek faaliyetleri başlıkları altına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara yeni dönemde de aynı heyecan ve azimle devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik”, “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ve “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” temaları Ajans olarak üzerinde yoğunlaşacağımız ve teknik ve  mali desteklerle bu alanlarda gerçekleşecek yatırımları teşvik edeceğimiz konu başlıkları olacak.

Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi hedeflenirken; Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı ile merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dâhil olmalarının sağlanmasını amaçlamaktayız. Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı ileyse tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması ile TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını hedefliyor olacağız.

Ajans olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere destek veren birlikte hareket ettiğimiz kurumlara, bölgesel kalkınma yolunda sağlamış oldukları faydalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

2018 yılının bölgemiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesi temennisiyle…