yozgatta_tarim_aletleri_sektoru

Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın bir potansiyel oluşturması ve Çifti Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 46.236 çiftçinin olması tarım alet ve makineleri sektörünün Yozgat’ta ki önemini artırmaktadır.

Traktör veya biçerdöver gibi büyük makinelerden ziyade römork, kültivatör, tırmık, patlatma, traktör kepçesi gibi ürünler Yozgat’ta bulunan Küçük Sanayi Sitelerinde üretilebilmektedir. Ayrıca geçmişten gelen bir üne sahip Yerköy İnan Sanayi sitesinde biçerdöver parçalarının üretimi ve tamiri yapılabilmektedir.

Yozgat’ta öne çıkan sanayi sektörü hangisi denildiği zaman genellikle zorlanılmaktadır. Çok farklı sektörlerde firmalar olmasına rağmen adet ve sayılarının arttığı özel bir sektörden bahsetmek güçleşmektedir. Tarım aletleri üretiminde Yozgat ilçelerine dengeli olarak dağılmış 30’a yakın firmanın olması ve bu firmaların belirli ölçüde il dışına da ürün satabiliyor olmaları Yozgat için bu sektörü önemli kılmaktadır. Sektörün Yozgat’ta gelişerek daha fazla işbirliği ortamının oluşması ilerleyen dönemde beklenmektedir.

Biçerdöver

Türkiye genelinde biçerdöver denilince akla gelen illerin başında olan Yozgat’ta, geçimini biçerdöver vasıtasıyla sağlayan işçiler, hasat mevsiminin yaklaştığı dönemlerde biçerdöverlerini tren katarlarına yükleyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illere hasat maksadıyla giderler. Hasat yaklaşık 2 ay sürer.

Yerköy sanayisi biçerdöver bakım onarımı açısından ünlü bir ilçedir. Yerköy İnan Küçük Sanayi Sitesi’nde (KSS) faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu biçerdöver tamiri yapmaktadır. 2 torna firması biçerdöver parçalarının bölgede üretimini yapmakta ve Türkiye’de talep edilen bölgelere göndermektedir. Yozgat Türkiye’nin biçerdöver adedi bakımından 5. büyük ilidir.

Diğer Tarım Aletleri

Yozgat ilinin tarım ve hayvancılık üzerine kurulu altyapısı ili diğer tarım alet ve makineleri noktasında da önemli bir pazar haline getirmektedir. İlde ekilen alanların büyük bir kısmında buğday ekilmesi ve ilin Türkiye’nin 2. büyük şekerpancarı üreticisi olması tarım aletlerinin yapısında belirleyici olmuştur. Kullanılan makinelerin büyük kısmı buğday ve şekerpancarı ekim ve hasadına yönelik alet ve makinelerdir.,

yozgatta_tarim_aletleri_ureten_firmalarin_ilcelere_dagilimi

Yozgat’ta Tarım Aletleri Üreticileri

Yozgat’ta tarım aletleri sektörüne yönelik üretim yapan işletmeler genel itibariyle ilçelere dengeli yayılmış durumdadır. Tarım aletleri sektörüne yönelik üretim yapan yaklaşık 30 firma vardır ve bu firmalardan 18’ine anket yapılmıştır.yozgatta_tarim_aletleri_sayisinin_turkiyedeki_yeri
Yozgat İlinde Faaliyet Göstermenin Avantaj ve Dezavantajları

Yozgat ilinde faaliyette bulunan tarım aletleri üreticilerinin en baştaki avantajı pazara yakın olmaktır. Yozgat’ta faaliyette bulunan 46.236 çiftçinin varlığı düşünüldüğünde Yozgat tarım aletleri üreticileri için ciddi bir pazar oluşturması kaçınılmazdır. Yapılan anket sonuçlarına göre Yozgat’ta faaliyet gösteren firmaların avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir.

yozgat_ilinde_faaliyet_gostermenin_avantaj_ve_dezavantajlari

Yozgat ilinde faaliyette bulunan tarım aletleri üreticilerinin en baştaki dezavantajları ise nitelikli işgücü temini ve yan sanayinin gelişmemiş olmasıdır. Nitelikli eleman sorunu olmadığını ısrarla belirten firmalarda bulunmaktadır. Bu firmalar elamanlarına asgari ücretten yüksek ücret verdiklerini belirtmektedir. Kaynak işçileri özellikle aranmaktadır. Sektör yan sanayi parçalarının tedarikinde Konya, Kayseri, Ankara, Çorum gibi illere bağımlı durumdadır. Konya merkezli büyük üreticilerin Yozgat ilçelerinde bayileri bulunmaktadır ve bu bayiler Yozgat piyasasındaki fiyatları belirlemektedir. Merdiven altı üretim yapan çoğu üretici piyasadaki fiyatların düşmesine sebep olmaktadır. Üretici firmalar bayi fiyatları ve diğer üreticilerle rekabet etmek zorundadırlar.

yozgat_tarim_aletleri_sektoru

Yozgat ili özelinde yapılan tarım aletleri sektörü değerlendirme anketi sonuçları şöyle özetlenebilir:

• Yozgat tarım aletleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu şahıs şirketi olarak kurulmuştur.
• Yozgat ilinde faaliyet göstermenin başlıca avantajı pazara yakınlık olarak gösterilirken, başlıca dezavantajı nitelikli eleman temini olarak gösterilmektedir.
• Sektörde faaliyet gösteren firmalar ortalama 2-3 kişi arasında eleman çalıştırmaktadır.
• Finansman sorunları ağırlıklı olarak; alacakların tahsili ve vadeli satışlardan kaynaklanmaktadır.
• Firmalar makine parklarını geliştirme noktasında güçlük çekmektedir.
• Üretim sürecinde karşılaşılan en temel sorunlar işgücü tedariki ve hammadde temini olarak gösterilmiştir. • Büyük üreticilerin bayi yapılanması ile ürün satmaları, yerelde küçük üreticileri rekabet açısından zorlamaktadır.
• Firmaların rekabet güçlerinde geçmişe kıyasla önemli bir değişme yoktur.
• Firmaların çoğunluğu Yozgat ve çevre illere satış yapan firmalardır.
• Firmalar döküm parçaları ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak Konya bölgesinden karşılamaktadırlar. Sac ve diğer yarı mamul ihtiyaçları yakın oldukları büyükşehire göre değişim göstermektedir.
• Yozgat’ta tarım aletleri sektörü dışa bağımlı durumdadır.
• Firmaların büyük bir kısmının TSE belgesi bulunmamaktadır.
• Firmaların ortaklık düşüncesi genel itibariyle düşük olmakla birlikte mali destekler ve teşvikler kullanılarak bir araya getirilebilmeleri mümkün görünmektedir.