Kayseri çetin coğrafi şartlara sahip bir şehirdir. Denizi, limanı, verimli toprakları, zengin madenleri yoktur. Yazları kurak kışları soğuk geçen bu şehirde yaşayanlar hayatta kalabilmek için hep daha fazla çalışmak iş üretmek zorunda kalmışlardır.

13. Yüzyılda bir dönen Kayseri’de de ikamet eden Ahi Evran’ın kurmuş olduğu Ahi teşkilatına bağlı loncalarda 50’den fazla farklı zanaat alanında faaliyet gösteren birçok işletme bulunmaktaydı. Vesikalara göre bu işletmelerin büyük kısmı Kayseri Lisesinin güneyinde bulunan alanda kümelenmiş olup o dönemin bir nevi Organize Sanayiini teşkil etmişlerdi. Moğol istilası ile yakılıp yıkılan şehir yine de yılmamış yüzyıllarca ticaret ve sanayiinin Anadolu’daki merkezi olmuştur.

Kayserinin bu durumunu doğru tahlil eden Ulu Önder Atatürk Sümer Bez fabrikası ve Tayyare fabrikasının (Hava İkmal ve Bakım Merkezi) Kayseri’de kurulması talimatını vermiştir. Bilhassa Tayyare fabrikasında yetişen ustalar özel sektörde metal hammaddesi kullanan sanayiinin gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Katı yakıt sobaları üretiminde Türkiye’de öncü durumda olan Kayseri firmaları 70’li yıllara gelindiğinde ürün yelpazelerini genişletme ihtiyacı duymuşlardır. Gerek kaloriferli konutların çoğalması gerekse elektriğin Türkiye’nin kırsal bölgelerine kadar ulaşması firmaları Elektrikli fırın, ısıtıcı, ocak, davlumbaz gibi ürünlerin istihsaline yönlendirmiştir.

2017 yılı Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de elektrikli teçhizat imalatı sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 140’dır. Bu firmaların birçoğu marka değeri taşıyan firmalara üretim yapmakla birlikte, kendi markaları ile de yurtiçi ve yurtdışında tanınır hale gelmişlerdir. Kayseri’de Elektrikli Ev Aletleri sektöründe çalışan sayısı 2017 yılı Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü verilerine göre 9.354’tür.

Bölgedeki elektrikli teçhizat imalatı sektörü dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2014 yılı sonu itibariyle Kayseri’den yapılan ihracat tutarının yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde olduğu görülmektedir. Ancak ülke genelinde yaşanan sıkıntılar ve Orta Doğu’daki savaş ortamından dolayı 2016 yılında bariz bir gerileme görülmektedir.

turkiyede_uretilen_pisirici_unitetelerin_ucte_biri_kayseriden

Türkiye’de üretilen pişirici ünitelerin üçte biri Kayseri’den çıkıyor

2016 TÜİK verilerine göre, elektrikli ev aletleri ve teçhizatlar Kayseri’nin sanayi ihracatında Mobilyadan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Elektrikli ev aletleri sektöründe Kayseri’nin ihracatı, 2016 yılı itibariyle ülke genelindeki toplam sektör ihracatının yaklaşık % 11,5’ini karşılamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı en büyük 500 Sanayi kuruluşu içinde Elektrikli Ev Aletleri sektöründen 2 Kayseri firması Yer almaktadır. Daha ziyade orta ve alt gelir grubuna yönelik üretim yapan firmaların yurt dışı pazarının büyük kısmını Ortadoğu ve Afrika oluşturmaktadır. Katma değeri yüksek ürün üreten firmalar ise daha üst gelir grubuna ulaşarak farklı pazarlara açılmışlardır.

Sektörde üretim büyük oranda insan gücüne dayalı olup üretim bandında birçok işçi çalışmaktadır. Üretim hatlarının modernizasyonu maliyetleri azaltıp kaliteyi artıracaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “KOBİ’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi – KOBİVER” kapsamında Elektrikli Teçhizat İmalatı Sektöründe yer alan orta ölçekli bazı işletmelerde “Verimlilik sorunlarının giderilmesinde kullanılabilecek verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımların uygulanarak sonuçlarının değerlendirilmesi” çalışması yapılmış olup verimliliği artırmaya yönelik firmalara teknik raporlar sunulmuştur.

Hâlihazırda ürünlerde kullanılan termostat, rezistans gibi özelleşmiş parçaların büyük kısmı ithal edilmektedir. Dolayısıyla sektöre fason üretim yapacak yan sanayi için büyük bir potansiyel mevcuttur. Nitekim son yıllarda bazı sektör firmalarının hızlı büyümesi fason üretim yapan firmaların sayısını ve iş hacmini artırmıştır.

Elektrikli ev aletleri sektörü emek yoğun üretimden makineleşmeye geçişte kritik bir öneme haizdir ve mobilyadan sonra Kayseri sanayiinin ikinci büyük lokomotifidir.

elektrikli_ev_aletleri_sektoru