kosbdisticaretistihbaratmerkezi

“Hiper Rekabet” terimi, dünyada 90’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlayan bir terim olup anlam olarak “hiçbir firmanın sürdürülebilir bir stratejik üstünlük sağlayamadığı bir rekabet ortamını” ifade etmektedir.

Bu terimin dünyada zikredilmeye başlandığı yıllarda Türkiye ihracatla yeni tanışmıştı. Belli firmalar kısmen kendi kabiliyetleri kısmen devlet destekleri ile yurtdışı pazarlara girmeye, mal satmaya çalışıyorlardı. Dünya büyüktü ve tamamen yabancı bir pazara girmek, müşteri bulmak, mal satmak, mal göndermek ve malın parasını tahsil etmek bir o kadar zordu. İhracat yapan firmalar parmakla gösteriliyordu.

Günümüzün küresel rekabet ortamında gelinen noktada ise “Hiper Rekabet” terimi yetersiz kalmaktadır.

Yeni rekabet ortamında artık kimse sürekli bir üstünlük sağlayamamakta ve odaklar sürekli değişmektedir. Bu dinamik rekabet ortamı firmalarımızı küresel düzeyde iş yapmaya zorlamaktadır. Eskiden dış ticaret faaliyetleri firmaların bir tercihi durumunda iken bugün artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık yerel pazarda kalarak küresel rekabet ortamından uzak durmak mümkün değil.

Dünya artık çok daha küçük bir pazar ve bu pazarda hiçbir iş ve hiçbir firma rakipsiz ve alternatifsiz değil maalesef. Bundan 15-20 yıl önce rakibimiz komşumuz, kendi şehrimizdeki, çevre illerdeki ya da İstanbul’daki firmalar iken artık Çin’in adını bile söyleyemediğimiz bir endüstri bölgesindeki üretici de bizim müşterimize ulaşıp teklif verebiliyor. Benzer şekilde bugün biz de dünyanın herhangi bir ülkesinde ürettiğimiz malı kimin alıp sattığını, ithalat ihracat rakamlarını, o mal ile ilgili özel ve devlet ihalelerini hatta fiyatlarını öğrenebilmekteyiz. Dünya ticaretinde herhangi bir malın hareketi ile ilgili bu bilgilere genel olarak “Ticari Bilgi” deniyor.

kosbdisticaretistihbaratmerkezitoplantisi
Küresel rekabet ortamının daha da keskinleştiği bu son 15-20 yıllık süreçte en önemli gelişme işte bu “Ticari Bilgi” alanında yaşandı. Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay internetindir. İnternet sayesinde dünya genelinde bir malın ticari hareketlerini güncel ve istatistiksel olarak görmek mümkün hale geldi. Sonuç olarak firmalarla ilgili finansal bilgilere, pazara giren ve pazardan çıkan firmaların bilgilerine ulaşmak kolaylaştı. Ticari bilgi hem nicelik hem de niteliksel olarak gelişti, yaygınlaştı, erişimi kolaylaştı ve ucuzladı. Ticari bilginin artışına paralel olarak bu bilginin araştırılması ve ihtiyaçlara göre süzülmesi gerekliliği ortaya çıktı. İşte buna da “Dış Ticaret İstihbaratı” adı verilmekte.

“Dış Ticaret İstihbaratı” veya diğer adıyla “Rekabet İstihbaratı”, hiper rekabet ortamında, stratejik ve sürdürülebilir bir üstünlük yaratmak amacıyla, pazarların ve rakiplerin durumunu ve olası gelişmeleri önceden görebilmek ve buna uygun stratejiler, taktikler ve planlar geliştirmek için yürütülen faaliyetlerin bütünü olarak özetlenebilir.

Dış Ticaret İstihbarat konsepti ABD’den başlayarak önce Batıya sonradan da Doğuya doğru yayılmasını sürdürdü. Rekabet istihbarat sistemi ticari bilgi sistemindeki gelişmelerle birlikte daha dinamik bir yapıya kavuştu. ABD ve Batıda rekabet istihbarat sistemleri üzerine akademik ve pratik düzeyde çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Rekabet istihbaratı yine 90’lı yılların sonlarına doğru Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’ya da girdi. 2003-2006 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyetinde devletin de katkılarıyla 15.000’den fazla “Dış Ticaret İstihbarat Elemanı” yetiştirildi.

Ticari Bilgiyi araştırma, ihtiyaçlara göre süzme ve elde ettiği verilerle firmalar için uygun stratejiler, taktik ve planlar geliştirme becerisi olan bu elemanlar “Dış Ticaret Uzmanı” olarak firmalarda istihdam edilmeye başlandı. Dış Ticaret İstihbaratı, firmaların karar alma sürecinin temel dinamiğidir. İstihbarat yorumlanmış, basitleştirilmiş ve operasyonel amaçlı düzenlenmiş bilgidir. Karar vericiler bilgi ile değil istihbarat ile karar verirler. İstihbarat karar vericilerin alt birimlerden kendilerine iletilen “bilginin” kalitesi, güvenilirliği ve kırılma noktalarına işaret edebilme gücüyle de yakından ilgilidir. Bu anlamda istihbarat ile ortaya çıkan olası harekât tarzları tasarlanır ve bunların içinden seçim yapılır.

Dış ticaret alanında verilecek kararlarda “ticari istihbaratın” içeriği ve biçimi önemlidir. Örneğin hedef pazarların tespiti süreci bir firma açısından temel önemdedir. Bu süreç dünyadaki bütün ülkeler içerisinde, firmanın ürününe ve konumuna uygun rekabetçi olunabilecek pazarların tespiti sürecidir. Tam bu noktada ticari istihbarat ortaya basit bir süreç koyar. Öyle bir araştırma ortaya konulmalıdır ki bunun sonucunda karar alıcılar kısa süreli tartışmalar ışığında, o sene girilecek hedef pazarları kolayca seçebilsin. Hedef pazarın doğru seçilmesi, firmanın sonuç alamayacağı bir yurtdışı fuarına katılmasını ve zaten kısıtlı olan kurumsal ve maddi kaynaklarını boşa harcamasını engelleyecektir. Bu istihbaratın operasyonel niteliğini vurgulamaktadır. Dış ticaret alanında da karar verme sürecinin temeli istihbarattan geçmektedir.Dış Ticaret İstihbaratının öneminin artmasıyla birlikte ülkemizde de ihracat, ithalat ve dış ticaret faaliyetlerini etkin ve başarılı şekilde yürütmek isteyen firmalar, bünyelerinde “Dış Ticaret Birimleri” kurup “Dış Ticaret Uzmanları” istihdam etmeye başladılar. Bununla birlikte ihracat yapmak isteyen veya ihracatını artırmak isteyen birçok KOBİ, kurumsal kapasitelerinin yetersizliği sebebiyle dış ticaret faaliyetlerinde sıkıntılar yaşamaya devam etmekte.

İşte firmaların yaşadığı bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve küresel rekabet ortamının dinamiklerini kavrayarak buna uygun anlayışlar, stratejiler, taktikler ve planlar geliştirerek ve bunları uygulayarak “küresel firmalara” dönüşmelerini sağlamak amacıyla Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ile “Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” Kurulmuş olup Mayıs ayından itibaren Kayseri OSB’de faaliyet gösteren ihracatçılarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin amacı, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı firmalar için; potansiyel pazarlarda, zamanında ve doğru pozisyon almaları, ihracatta hedef pazar seçimi yapıldıktan sonra rakip firmaların tespiti ve potansiyel müşterilerin belirlenmesi, pazara girmeden önce rakip firmalar ve müşterilerle ilgili yapılan analiz ve araştırmalar, bunun sonucu elde edilecek avantajlar gibi stratejik önem taşıyan konularda bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinde bulunmaktır.

kosbdisticaretistihbaratmerkeziimzatoreni
ORAN ve KOSB Müdürlüğü arasında “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Kurma İşbirliği Protokolü” imza töreni

Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından sanayicinin hizmetine sunulmuş olan “Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi”, Ticari İstihbarat Kanalları Danışmanı ve konunun duayen isimlerinden Yaman KOÇ hoca tarafından ülkemizde kurulan ikinci merkezdir. Bu merkezin kurulumunda destek Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. KOSB Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı arasında yürütülen bu işbirliği ülkemizde birçok Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Ticaret Odasına örnek teşkil etmiş olup birçok ilde benzer çalışmalar başlamıştır.

Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Yaman KOÇ tarafından eğitilmiş olan 4 kişilik uzman ekibi ile KOSB Müdürlüğü binasında faaliyet göstermektedir. Sanayiciye sunulan hizmetler:

• Hedef Pazar Araştırması
• Potansiyel Müşteri Bilgi İstihbaratı
• Nokta Atışı İhracat
• GTIP, SIC ve KOTA Sorgulama
• Uluslararası İhale ve Proje Bilgileri
• Sürdürülebilir Uygun İthalat
• Danışmanlık

olarak sıralanabilir.

Bu hizmetlerle birlikte merkezde; Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbaratı, İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri, Dış Ticaret Alanında E-Ticaret Uygulamaları, İhracatın Finansmanında Türk EXİMBAK ile KGF İşbirliği gibi sertifikalı eğitim toplantıları düzenlenmiş olup, sanayicilere yönelik bilgilendirme amaçlı olarak da, “Kayseri OSB Dış Ticaret Hiper Rekabetin Öncüsü” adı altında basılı yayın hazırlanmıştır.

Mayıs ayından bu yana hizmete başlayan “Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” Ağustos ayı sonu itibariyle 120 üyeye ulaşmış olup toplamda 40 adet sektörel rapor düzenlenmiştir.

Sanayicilerimizin, Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin yukarıda sıralanan hizmetlerinden faydalanabilmesi için, merkezin http://dtim.kayseriosb.org/ web sayfası üzerinden bir defaya mahsus olarak üye olmaları ve istenilen formları doldurarak sisteme yüklemeleri yeterlidir.

ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile kurulmuş olan Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin firmalarımıza hayırlı ve uğurlu olması ve ülkemizin 2023 İhracat Hedeflerine değerli katkılarda bulunması dileklerimizle.