Yalın Sağlık

Bu yazı Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN tarafından Orantı okuyucuları için hazırlanmıştır, katkıları için teşekkür ederiz.

Yalın Sağlık, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli daha verimli, bütüncül anlayış içerisinde; hizmet sunanlarla, hizmetten yararlananların memnuniyetini artırmaya yönelik iyileştirme faaliyetleridir.

Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları tam donanımlı hastaneler daha güvenli, daha kaliteli, daha hızlı sağlık hizmeti sunma zorunluluğu; bu hizmeti alan ve verenlerin temel ihtiyaçları haline gelmiştir. Sağlık hizmetleri, kaliteli yeniliklerin yaratıldığı sürdürülebilen yapısal değişimleri işleyen dinamik ve kesintisiz bir süreçtir. Sağlık hizmeti verenler ve alanları için beklenen memnuniyet hedefine ulaşılmasında tek yolun “Yalın Yaklaşım” olduğu bir gerçektir.

Bu gerçeklerden yola çıkılarak iş akışlarının ve sorumlulukların net tanımlandığı çalışma sayesinde, gereksiz hareketler, maliyet, stok hataları, israf, hasta ve çalışan memnuniyetsizliği gibi unsurları sağlık sektöründe en aza indirgemek yalın yaklaşımla mümkündür.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlıkta dönüşüm programı gibi projeler sayesinde bilimsel bilginin önemi giderek artmakta ve sağlık bakım uygulamaları hızla farklılaşmaktadır. Sağlık kurumları gelecekteki iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için yenilikçi stratejileri uygulayarak eğitim kapasitelerini geliştirmelidir.

Sağlık hizmetleri, işleyişi gereği meydana gelebilecek küçük bir hata bile insan hayatı için tehlikeli olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu durum ilk bakışta hastane işletmelerinde yenilik yapmanın risk almada çekimser kalınabileceği düşüncesi ile daha zor olacağı algısını doğurmaktadır. Fakat sağlık alanında sürekli gelişmelerin hastanelerde sunulan teşhis ve tedavi süreçlerine uyum çabaları beraberinde yenilikçiliği getirecektir.

Hastanemiz 29.04.2016 tarih ve 617 sayılı Makam Onayı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolüne dâhil olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır. U3 hastane rolü ile 1489 kadro yatak kapasitesi, 35 Akademisyen, 510 hekim, 124 asistan, 3432 sağlık personeli ve 155.903 m2 alan üzerinde merkezde 13 binada bağlı kliniklerde 10 ayrı ek binada hizmet vermekte ve aylık ortalama 72.357 acil hasta, 250 poliklinikte 313.373 ayaktan hasta hastanemizi ziyaret etmektedir.

 

Bu bağlamda Ar-Ge Birimi olarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’a sunmuş olduğumuz proje 28.12.2016 tarihli Yönetim Kurulunun 732 sayılı kararı neticesinde ‘‘Yalın Sağlık Uygulamaları’’ ismiyle destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje desteğine emeği geçen tüm kurumlara ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Yalın Sağlık Uygulamaların da temel amacımız, tedavi sürecine hastanın gözünden bakarak ‘‘gerçek değer’i bularak odaklanmak ve süreçlerde ki israfları, hata ve iş gücü kayıplarını yok ederek toplam tedavi süresini ve maliyetleri azaltırken hizmet kalitesini de arttırmaktır. Çalışan açısından zaman ve güçten tasarruf etmek, hizmet kalitesinin artması, süreçlerin hızlanarak daha efektif kararların alınmasını gerçekleştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalın Sağlık

Bu yapının işlevselliğini arttırmak için Başhekimlik olarak; Sağlık hizmet sunumlarının tekrar gözden geçirilmesi; Yönetici/Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınlarımızın memnuniyetini arttırarak, daha kaliteli ve sürekli hizmet verebilmek için değer yaratan faaliyetlerimizi iyileştirerek, değer yaratmayan ama yapmakla yükümlü olduğumuz faaliyetlerimizi tekrar gözden geçirip asgari seviyelere çekerek, hiç değer yaratmayan faaliyetlerimizi bulup sistemden çıkartarak “YALIN” bir sağlık sistemi işleyişi kurmaktır.

Bu proje ile hasta ve çalışan memnuniyeti ile birlikte kalitenin artmasını, bekleme sürelerinin ve stokların azalmasını, maliyetlerin düşmesini daha kolay yönetilebilir sağlık sistemi ile birlikte yeni bir kurum kültürü modelinin oluşmasını hedeflemekteyiz.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının finansman desteği ile; Ameliyathane, Acil servis, Eczane, Anestezi Yoğun Bakım ve Ortopedi eğitim kliniğinde iyileştirme teknik ve araçları eğitimlerine başlanılmış olup;

• Sahada hızlı kararlar toplantılarının başladığı,
• İletişim yönetiminin iyileştiği,
• Değer akış haritalamalarına başlandığı,
• 5S ile görsel yönetim çalışmalarının başlatıldığı,
• Depo Stok yönetimlerinin iyileştiği,
• Arama kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İlimizde sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılayan ve önemli yapı taşlarından biri olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi olarak “Yalın Sağlık Uygulamaları” için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dilerim.