Yalın Düşünce

6. Sayı / Sunuş

Kurulduğu ve faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Kalkınma Ajanslarıyla özdeşleşmiş bir kavram olan destek mekanizmaları, çoğunlukla ajanslara sunulan projelerin parasal anlamda desteklenmesi şeklinde gerçekleşti. Bu durum Ajansların, hizmet ettiği
bölgelerde sadece parasal destek veren kurumlar olduğu algısının oluşmasını kuvvetlendirmiştir. Yapılan faaliyetler açısından bu algının oluşması çok normal bir durum ancak diğer Kalkınma Ajansları gibi ORAN’ın da sağladığı mali destekler dışında farklı faaliyetleri de bulunmaktadır. 2017 yılı, mali destek programları olmaması sebebiyle bu sayımızda da fark edeceğiniz üzere diğer faaliyetlerimize ağırlık verdiğimiz bir yıl oluyor.

Bölgesel değerlerin ön plana çıkarılması için yaptığımız bu çalışmaların en az mali destekler kadar talep görmesi dileklerimizle…