2017 Yılında Oran

 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ve Türkiye’nin merkezinde, stratejik bir konumda olan Orta Anadolu; gelişmiş sanayi altyapısı, köklü ticaret ve girişimcilik kültürü, tarım ve hayvancılık için uygun verimli arazisi, eğitimli ve nitelikli işgücü, çeşitli maden yatakları ve gelişmiş kentsel altyapısı ile yatırımcılara büyük potansiyel sunmaktadır. Bu nedenlerle Orta Anadolu hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye’nin en çok gelecek vadeden bölgelerinden biridir.

Kurulduğu ve faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Kalkınma Ajanslarıyla özdeşleşmiş bir kavram olan destek mekanizmaları, çoğunlukla ajanslara sunulan projelerin parasal anlamda desteklenmesi şeklinde gerçekleşti. Bu durum Ajansların, hizmet ettiği bölgelerde sadece parasal destek veren kurumlar olduğu algısının oluşmasını kuvvetlendirmiştir. Yapılan faaliyetler açısından bu algının oluşması çok normal bir durum ancak diğer Kalkınma Ajansları gibi ORAN’ın da sağladığı mali destekler dışında farklı faaliyetleri de bulunmaktadır.

Ajansların kuruluşunu, yapısını ve çalışma şeklini düzenleyen 5449 sayılı kanunda da belirtildiği gibi Ajansların birincil misyonu bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Gelişmişlik farklarını azaltmak için destek mekanizmalarını çalıştırmanın yanı sıra bir diğer boyut ise; her ilin kendine özgü potansiyelleri ile öne çıkabilmesi ve bölge paydaşlarına yönelik yapılan eğitim yatırımları olarak görülebilir. Nitekim Kalkınma Bakanlığınca yapılan sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması çalışmalarında (SEGE) yer alan değişkenler içerisinde eğitim değişkenlerinin de yer alması bu görüşü destekler niteliktedir.

Bu bağlamda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sahip olduğu nitelikli ve entellektüel çalışan profilinin de desteğiyle, 2017 yılında TR72 Bölgesi’nin kamu ve özel sektördeki insan kaynağının daha nitelikli hale gelmesi, bölgede yatırım ve girişimcilik kültürünün artırılması, bir Ar-Ge ekosisteminin oluşturulması ve bölgesel değerlerin ön plana çıkarılması için çalışmalar gerçekleştirecektir.

Bu çalışmaların genel kapsam ve stratejileri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilebilir:

 

• Eğitim Programları: Kurum bünyesindeki eğitmen uzmanlar tarafından tüm ilçelerde ve il merkezlerinde proje yazma eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır. Yılın ilerleyen dönemlerinde talep edilen ve ihtiyaç görülen farklı eğitim konuları da tespit edilerek, bu konularda Bölge’deki paydaşlara eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Ajans uzmanları yoluyla verilen eğitimler, Teknik Destek Programlarından bağımsız ve yıl boyunca talebe istinaden devam edecektir.

• Mentörlük Programları: Ajans tarafından Bölge’deki paydaşlara yönelik danışmanlık faaliyetleri yürütülmesi için kurum personeli mentörlük konusunda eğitilmektedir. Bilindiği gibi girişimcilerimizin en büyük sıkıntı duydukları işletme dönemi 3 ila 5. yıllar arasındadır. Firmalarımızın danışmanlık ve network eksiklikleri onların gelişimine ket vurmakta ve sadece belirli bir kısmı ayakta kalabilmektedir. Bu program ile Bölge’de yatırım yapmış her kurum/kuruluşun gelişme yolunda ihtiyaç duyabileceği danışmanlık hizmetinin sağlanması, yeni iş bağlantıları kurabilmesi ve pazarda büyüyebilmesi için gerekli mentörlük hizmetine ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

• Teknik Destek Programı: Ajans, geçmiş yıllarda olduğu gibi teknik destek programı vasıtasıyla Bölge’deki kar amacı gütmeyen kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini destekleyecektir. Yıl sonuna kadar proje teklifi usulü ile başvurular alınacak ve her 2 aylık dönemlerde değerlendirilerek eğitim ve danışmanlık destekleri verilecektir.

• Proje Çalışma Grupları: Ajans Yatırım Destek Ofisleri tarafından 2016 yılında olduğu gibi, üniversitelerle işbirliği yapılarak özel proje ekipleri oluşturulacaktır. Bu ekiplere verilecek yoğun proje hazırlama eğitimleri neticesinde, her bir ekip üyesi bir paydaş kurum ile eşleştirilerek o kurum için proje hazırlanması sürecine aktif katılımları teşvik edilecektir. Özellikle ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarının gerek insan kaynaklarının sayısal olarak az olması gerekse de fon kaynaklarını takip etmede yaşanan sıkıntılardan dolayı her ilçeye bir ekip yönlendirilecek ve kamu kurumları ile beraber farklı fon kaynaklarından faydalanmak adına çalışmalar yapacaklardır.

• Girişimcilik Programı: 2016 yılı boyunca ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri – Sivas – Yozgat KOSGEB İl Müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında toplamda yaklaşık 9.000 “Girişimci Adayı” sertifikaya almaya hak kazandı. Bu program kapsamında TR72 bölgesindeki girişimcilik potansiyelinin harekete geçmesi amaçlanmıştı ve 2017 yılında da kendi bünyemizde bulunan uzmanlar aracılığıyla bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Girişimcilik sertifikasını aldıktan sonra da, inovatif ve sürdürülebilir nitelikte iş kurabilen girişimcilerimizi de takip etmeye devam ederek onları Ajans bünyesindeki uzman personelin vereceği mentörlük programına dahil edilmeleri düşünülmektedir.

• Tıbbi Aramotik Bitkiler Faaliyetleri: Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak isteyen Ajanslar için en kuvvetli kırsal kalkınma araçlarından biri de tıbbi aromatik bitkilerdir. Çiftçinin geleneksel tarım ürünlerinin haricinde daha fazla para kazanmalarını sağlayarak göçün azaltılmasına da yardımcı olan tıbbi aromatik bitkiler sektörü, TR72 bölgesinde yer alan küçük ilçelerde üniversite, özel sektör, mahalli idareler ve Ajans desteği ile bir model çerçevesinde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2017 yılı içerisinde 8 ilçede faaliyetler devam edecektir.

• Tıbbi Aramotik Bitkiler Faaliyetleri: Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak isteyen Ajanslar için en kuvvetli kırsal kalkınma araçlarından biri de tıbbi aromatik bitkilerdir. Çiftçinin geleneksel tarım ürünlerinin haricinde daha fazla para kazanmalarını sağlayarak göçün azaltılmasına da yardımcı olan tıbbi aromatik bitkiler sektörü, TR72 bölgesinde yer alan küçük ilçelerde üniversite, özel sektör, mahalli idareler ve Ajans desteği ile bir model çerçevesinde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2017 yılı içerisinde 8 ilçede faaliyetler devam edecektir.

• Ar-Ge Merkezleri: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofislerinin gayretleri ve desteğiyle TR72’deki Ar-Ge Merkezleri sayısına 2017 yılında 2 yenisi daha eklendi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bu konudaki bilgilendirme çalışmalarına ve firmalarla görüşmeye devam etmektedir. 2017 yılı sonuna kadar TR72’de faaliyet gösteren 12 Ar-Ge Merkezinin olması hedeflenmektedir. Bölgede kurulacak yeni Ar-Ge Merkezlerinin geliştireceği ekosisteme katkı sağlamak ve Ar-Ge projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar ve ORAN işbirliği ile Ar-Ge merkezlerine mali yönetim ve proje danışmanlığı hizmetleri verilmesi düşünülmektedir.

2017 Yılında Oran

• Sivas İŞGEM Projesi: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) – Bölgesel Kalkınma bileşeni altında yer alan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve kabul gören yaklaşık 7,2 milyon avro bütçeli bir projedir.

Sivas İŞGEM Projesini yürütmekle yetkili kurum Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olup, proje bittikten sonra çalışmaya başlayacak Sivas İŞGEM’i işletmekle yükümlü olan kurumlar Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas – Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’dür.

Sivas İŞGEM, girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyecek ve kolaylaştıracak, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme imkânlarını arttırarak istihdam yaratacak bir iş kurma modelidir.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 m2’lik bir alan üzerine kurulacak olan Sivas İŞGEM projesinde; idari bina, girişimciler için 35 adet ofis, konferans salonu, eğitim salonu, bilgisayar salonu, toplantı salonu, görüşme odaları, yönetim odaları ile lokanta bulunacaktır. Sivas İş Geliştirme Merkezi binasının Eylül 2017 tarihinde açılması planlanmaktadır.