2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvurularınızı Bekliyor!

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2017 Yılı Teknik Destek Programı yayınlanmıştır. Destek Programı’na TR72 Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kurumlar başvurabilecektir. Programın başvuru dönemleri ikişer aylık dönemlerde gerçekleşecektir:

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvurularınızı Bekliyor!

• Programa başvuru yaparak destek almaya hak kazanan paydaşlara azami destek tutarı 15.000 TL’dir (KDV dahil)

• Programın toplam bütçesi ise 750.000 TL’dir.

• Bir Başvuru Sahibi bir teknik destek dönemi içerisinde en fazla 2 (iki), yıl içerisinde ise toplam 4 (dört) teknik destek talebinde bulunabilir.

• Ajans tarafından aynı Başvuru Sahibi’ne bir teknik destek dönemi içerisinde 1 (bir) kez, yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) kez teknik destek sağlanır.

• Program başvuruları KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmakta olup, burada onaylanmış başvurunun matbu çıktılarının imzalanarak son başvuru saati ve tarihinden önce Ajans Kayseri Merkez Binası’na ulaştırılması gerekmektedir.

• Teknik Destek Programı başvurularında alınan tekliflerin başvuru rehberinde belirtilen sayıda alınması gereklidir. Tekliflerin birbirinden bağımsız olması, hazırlanan teknik şartnamelere uygun olması zorunludur.

• 2017 Yılı Teknik Destek Programı’na ilişkin detaylı bilgileri Ajans internet sitesinde (www.oran.org.tr) yer alan program rehberinde bulabilirsiniz.