Oran Entellektüel Sermayesini Artırıyor

Kalkınma Ajansları, bölge dinamikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alan ve uygulayabilen, gerektiği alanda destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösterme misyonuna sahip kalkınma birimleridir.

Böylesine önemli bir misyona sahip olan Ajansların bölgenin hızla değişen dinamiklerini takip etmesi, değişikliklere çabuk ayak uydurması ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş çalışanlarla sağlanabilir. Ajans çalışanının kendisiyle ilgili geliştirilen farkındalık düzeyi, o nispette misyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bilinci taşıyan ORAN; bu önemli misyonunun yerine getirilmesi doğrultusunda kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak İzgören Akademi ile ilk etapta kişisel sonraki süreçte kurumsal gelişimi sağlayacak eğitimleri, İletişimin 5 Anahtarı, Neden? Algı Yönetimi, Takım Çalışması, Drama Atölyesi, Problem Çözme Becerileri olmak üzere 5 farklı başlık altında gerçekleştirdi.

iletişimin 5 Anahtarı

“İletişim” eğitiminde; daha kaliteli iletişim kurabilmek adına, dinlemenin ve anlamanın önemi konusunda paylaşımlarda bulunulmuş, dinlemenin karşısındaki paydaşının kendisini değerli hissetmek konusunda gösterilmesi gereken en önemli davranış olduğu vurgusu yapılarak ajans personelinin bu alandaki bilinç düzeyi yükseltilmiştir.

Neden Algı Yönetimi?

“Algı Yönetimi” eğitiminde, bireysel algı yönetiminde algılamak ve algılatmak temel kavramları üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar üzerinden ilerlenerek profesyonel iş hayatında üç şeyi (Etkili İletişim-İlişki Yönetimi-Algı Yönetimi) iyi yönettiğimiz andan itibaren hayatın ne kadar kolaylaştığı, çeşitli sektörlerden, farklı yapı ve kültürlerin üzerinden örnekler verilerek açıklanmış bu sayede de ajans personelinin algı yönetimi konusundaki farkındalık düzeyi artırılmıştır.

Drama Atölyesi

“Drama Atölyesi” eğitimi yaratıcı drama tekniği ile gerçekleşir. Yaratıcı Drama ise; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırmalar sırasında katılımcıların birbirlerinden öğrenecekleri ile deneyimlerini uygulamaya dönüştürerek kendilerini güncellemesi amaçlanır. Bu eğitim sayesinde yaratıcı drama genel amaçları doğrultusunda; grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği ve empati becerisi geliştirme alanlarında ajans personelinin farkındalık bilinç düzeyi yükseltilmiştir.

Problem Çözme Becerileri

“Problem Çözme Becerileri” eğitiminde problem kavramı üzerinde durulmuş ve problem çözme yöntemleri ve çözümde öncelikler konusunda bilgi verilmiştir. Eğitimde soru cevap yöntemiyle ilerletilerek katılımcıların hayal güçlerinin sınırlarını zorlaması sağlanmıştır. Katılımcıların kendilerine verilen gerçek problemin daha iyi nasıl çözüme kavuşturulabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapmalarına öncülük edilmiş ve Çözüm Odaklı olunduğu takdirde seçeneklerin derhal artabileceği ortaya konulmuştur. Bu sayede eğitimin amacı doğrultusunda ajans personelinin Çözüm Odaklılık kavramı hakkında farkındalık düzeyi artırılmıştır.

Takım Çalışması

“Takım Çalışması” eğitimde takım çalışmasının verimlilik üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıkarılmış ve çalışanlar bireysel başarı elde etmekten çok, zafer kazanan takım(lar) ın bir parçası olma yönünde motive edilmiştir. Liderlik, takım ruhu, ortak hedefler, iş akışı ve iletişim takım oluşumunun beş temel faktörü olduğundan, bu başlıklar adalet, kaynak yönetimi, güven, kurum kültürü, proje yönetimi, strateji oluşturmak ve bilgi paylaşımı da aralarında olmak üzere on beş alt başlıkta detaylandırılarak anlatılmıştır. Eğitimin bu yaklaşımı sayesinde ajans personelinin takım çalışmasına farklı bir bakış açısı kazanması sağlanmıştır.